lek. dent. Paweł Tryczyński

Ukończył Wrocławską Akademię Medyczną na Wydziale Lekarsko – Stomatologicznym w 2012 roku.

Po ukończeniu studiów regularnie dokształca się w zakresie stomatologii estetycznej, protetyki oraz stomatologii zachowawczej.

Ukończył Oral Surgery Academy we Wrocławiu. Czas wolny przeznacza głównie na sport.

Wspinaczka skałkowa i górska to jego największa pasja.

lek. stom. Paweł Tryczyński - certyfikaty

Share: