Ukończył Śląską Akademię Medyczną w 1993 roku. Specjalizację z chirurgii stomatologicznej uzyskał w 1998 roku.
Głównie zajmuje się zabiegami chirurgicznymi i implantologią a także wykonuje skomplikowane prace z zakresu protetyki stomatologicznej. Systematycznie doskonali wiedzę we wszystkich dziedzinach stomatologii, a szczególnie w nowoczesnej implantologii zarówno w kraju jak i zagranicą.

Share: