Leczenie protetyczne

Jest to bardzo szeroka dziedzina, zajmująca się rekonstrukcją zniszczonych zębów, odtwarzaniem braków pojedynczych zębów oraz leczeniem bezzębia.

Coraz częściej można usłyszeć również termin IMPLANTOPROTETYKA i jest to odbudowa braków zębowych przy użyciu implantów zębowych.

Leczenie protetyczne składa się zwykle z kilku wizyt (zawsze zaczynamy od przygotowania jamy ustnej: higienizacja, leczenie zachowawcze, chirurgiczne, periodontologiczne). Czas pomiędzy wizytami wykorzystywany jest na współpracę z technikiem dentystycznym i zależny jest głównie od laboratorium.

1. Rekonstrukcja zęba

Kiedy struktura zęba jest naruszona w znacznym stopniu, lub chcemy zmienić kształt lub ustawienie zębów z pomocą przychodzi PROTETYKA stomatologiczna. W zależności od sytuacji wykorzystujemy kilka metod rekonstrukcyjnych:

1.1. Licówki

Odtwarzają tylko przednią część zęba i służą wzmocnieniu po urazach oraz poprawie estetyki (ustawienie i kolorystyka zębów). Wymagają niewielkiej preparacji tkanek własnych (najcieńsze licówki mają 0.3mm grubości). Za pomocą licówek można osiągnąć bardzo spektakularne efekty.

1.2. Większe odbudowy

Wkłady porcelanowe (INLAY, ONLAY), nakłady (OVERLAY) oraz korony protetyczne wykonujemy zwłaszcza po urazach zębów, po leczeniu kanałowym oraz w przypadkach rozległych ubytków próchnicowych.
Do wykonania takich prac wykorzystujemy stopy dentystyczne, porcelanę i materiały kompozytowe (techniczne). Przewagą takich rozwiązań jest zwiększona wytrzymałość zęba stosunku do zwykłego wypełnienia kompozytowego oraz lepsza estetyka.

Często lekarz musi wykorzystać dodatkowe wzmocnienie odbudowy, wykorzystując do tego wkłady korzeniowo-koronowe. To elementy mocowane na stałe wewnątrz kanału korzeniowego po uprzednim leczeniu kanałowym.

2. Odtwarzanie braków zębowych

Pojedyncze lub mnogie braki zębowe możemy odtwarzać za pomocą cementowanych na stałe lub zdejmowanych uzupełnień protetycznych. W zależności od warunków, oczekiwań pacjenta i możliwości finansowych projektujemy rekonstrukcje indywidualnie na podstawie badania jamy ustnej, modeli diagnostycznych oraz dokumentacji radiologicznej.

2.1. Prace stałe (nie wyjmowane)

Prace stałe to:

  • KORONY oparte na implantach oraz
  • MOSTY PROTETYCZNE oparte na zębach własnych lub implantach.

Odbudowy te mogą być wykonane z różnych materiałów (metal, porcelana na podbudowie metalowej, porcelana na podbudowie z tlenku cyrkonu).

2.2. Prace protetyczne ruchome (protezy)

Tego typu uzupełnienia protetyczne wykorzystujemy w sytuacjach kiedy nie ma możliwości zastosowania prac stałych (zbyt mała liczba zębów własnych, złe warunki anatomiczne itp.), jako rozwiązania tymczasowe oraz z uwagi na niższe koszty w sytuacji kiedy pacjent nie może pozwolić sobie na uzupełnienia stałe.

Uzupełnienia wykonuje się z różnych materiałów (akryl, metal, acetal, Akron).

Najczęściej używany akryl (stosowany nadal, jedynie przez wzgląd na niską cenę), powoli zostaje zastępowany nowocześniejszymi materiałami jak Acetal czy Akron. Te materiały łączą w sobie cechy protez akrylowych i metalowych, ponieważ posiadają wytrzymałość zbliżoną do metalu, a ich estetyka nawet wyprzedza akryl. W materiałach tych technik tworzy klamry w kolorze dziąseł lub zębów tak żeby maksymalnie zamaskować ich obecność w jamie ustnej. Z kolei w protezach szkieletowych (szkielet metalowy) wykorzystuje się elementy precyzyjne (np. korony, zatrzaski, belki) ukrywając w ten sposób ich obecność w jamie ustnej oraz znacząco podnosząc komfort użytkowania (proteza jest stabilna, nie rusza się przy mówieniu, uśmiechaniu, jedzeniu).

Prace ruchome dzielimy na:

  1. Protezy całkowite (akrylowe)
  2. Protezy częściowe (np. szkieletowa bez elementów precyzyjnych)
  3. Protezy częściowe (np. szkieletowa z elementami precyzyjnymi- most z zatrzaskami).
  4. Mikroproteza

Protezy całkowite można również opierać na implantach. Takie rozwiązanie pozwala na rekonstrukcję całego łuku zębowego na zaledwie kilku implantach i jest zdecydowanie bardziej komfortowe w porównaniu do protez całkowitych bez podparcia (implanty pozwalają na umocowanie protezy zapewniające jej stabilność przy jedzeniu, mówieniu czy uśmiechaniu się).